Resurse Legislative

HG 1156/2012 privind aprobarea Strategiei nationale pentru prevenirea si combaterea fenomenului violentei in familie pentru perioada 2013-2017 – AICI

STRATEGIA NAŢIONALĂ PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA FENOMENULUI VIOLENŢEI ÎN FAMILIE – AICI

Conventia Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei împotriva femeilor si a violentei
domestice – AICI