Despre Proiectul Gloria

Obiectivul principal al proiectului a fost facilitarea accesului persoanelor victime ale abuzului și violenței domestice și de gen din mediul rural și mic urban din județele Iași, Vaslui, Bacău și Neamț la servicii integrate de calitate în scopul ieșirii din situația de criză și îmbunătățirii calității vieții, cu efecte pozitive în direcția prevenirii și reducerii fenomenului violenței domestice.

Prin intermediul acestui proiect s-au furnizat servicii integrate de calitate, abordând pluridisciplinar problematica violenței domestice și de gen, înglobând măsuri specifice de ASISTENȚĂ SOCIALĂ, MEDICALĂ, EDUCAȚIONALĂ, OCUPAȚIONALĂ ȘI DE LOCUIRE pentru  peste 550 persoane (adulți si copii) victime ale violenței domestice și de gen din mediul rural și mic urban din județele Iași, Vaslui, Bacău și Neamț, acoperind o zona de 350 de comunități locale unde serviciile de acest tip lipsesc sau sunt insuficiente.

Proiectul a vizat îmbunătățirea cadrului de cooperare și coordonare a serviciilor locale publice și private implicate în abordarea integrată a problematicii violenței domestice și gen pe întregul spectru de acțiune prevenire – protecție – monitorizare prin acțiuni de informare, formare, transfer de bune practici, din Norvegia și România, dezvoltare de practici de lucru în comun cu 488 de profesioniști și voluntari din județele Iași, Vaslui, Bacău și Neamț care lucrează sau interacționează cu victimele, în scopul facilitării accesului la servicii de calitate.

Perioada de implementare a proiectului: 01.03.2021 – 30.06.2023

Perioada de sustenabilitate: 5 ani

Valoarea totala a proiectului: 1.226.252 euro