Centrul de Consiliere

  • CENTRUL DE INFORMARE ŞI CONSILIERE PENTRU VICTIMELE VIOLENŢEI DOMESTICE DE TIP LINIE TELEFONICĂ DE URGENŢĂ (HELP-LINE) – TELEFON: 0787 87 88 06  Mesagerie Whats-app   0787 87 88 06   – FUNDAȚIA CENTRUL DE MEDIERE ȘI SECURITATE COMUNITARĂ

 CINE poate beneficia de serviciile gratuite? 

  • potențiale victime/victimele violenței domestice, ale violentei sexuale, respectiv, ale discriminării de gen sau a discriminării multiple;
  • părinți sau alți membrii și familiei;
  • persoane din categoria rudelor/afinilor care au cunoștință despre o situație de violență domestică;
  • vecini sau persoane din rețeaua socială a familiei;
  • martori;
  • profesioniști din diferite domenii de activitate care interacționează cu victimele violenței domestice: personal medico-sanitar (medicul de familie, asistentul medical comunitar etc.) psihologi, psihoterapeuți, cadre didactice, polițiști, jandarmi, personal din diverse instituții specializate, asistenți sociali sau persoane cu atribuții în asistenta socială, preoți, reprezentanți mass-media etc.

 Servicii oferite în mod GRATUIT:

Linia telefonică de urgență nu este destinată în mod exclusiv persoanelor care trec sau au trecut printr-o situație de violență domestică, ci și persoanelor care doresc informații și consiliere în legătură cu măsurile legale de sprijin și de protecție a victimelor violenței domestice, servicii sociale, instituții abilitate etc. Beneficiarii primesc informare cu privire la prevenirea și combaterea violenței domestice, consiliere primară de natură psihologică și juridică, informare în legătură cu măsuri de asistență socială, orientare și îndrumare către instituții/servicii specializate în funcție de nevoile identificate.