Centrul de Consiliere Helena Helpline

  • CENTRUL DE INFORMARE ŞI CONSILIERE PENTRU VICTIMELE VIOLENŢEI DOMESTICE DE TIP LINIE TELEFONICĂ DE URGENŢĂ (HELENA HELPLINE) – TELEFON: 0800 070 017 Mesagerie WhatsApp: 0787 87 88 06 – FUNDAŢIA SECUNDĂRII MEDIEŢIA CENTRULUI

 CINE poate beneficia de servicii gratuite? 

  • potențiale victime/victimele violenței domestice, ale violentei sexuale, respectiv, ale discriminării de gen sau a discriminării multiple;
  • părinți sau alți membrii și familii;
  • persoane din categoria rudelor/afinilor care au cunoștință despre o situație de violență domestică;
  • vecini sau persoane din rețeaua socială a familiilor;
  • martori;
  • profesioniști din diferite domenii de activitate care interacționează cu victimele violenței domestice: personal medico-sanitar (medicul de familie, asistentul medical comunitar etc.) psihologi, psihoterapeuți, cadre didactice, polițiști, jandarmi, personal din diverse instituții specializate, asistenți sociale sau persoane cu atribuții în asistenta socială, preoți, reprezentanți mass-media etc.

 Servicii oferite în mod GRATUIT:

Linia telefonică de urgență Helena Helpline este un serviciu social licențiat destinat persoanelor care trec sau au trecut printr-o situație de violență domestică și/sau persoanelor care doresc informații și consiliere în legătură cu măsurile legale de sprijin și de protecție a victimelor violenței domestice, servicii sociale, instituții abilitate etc.