Recepția și asistența victimelor

Deservirea spațiului vizat de proiect și facilitarea accesului la servicii a beneficiarilor sunt asigurate prin măsurile de accesibilizare dezvoltate de proiect, respectiv:

  • înființarea unui punct de recepție dedicat persoanelor victime ale violenței domestice și de gen cu rol de serviciu de primire și suport emoțional, la nivelul celor 4 servicii de medicină legală din județele vizate, acest serviciu fiind practic locul în care acestea ajung/către care sunt îndrumate victimele în risc major, principala sursă de referire a victimelor la nivelul spațiului de acțiune a proiectului;
  • înființarea unui centru de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței domestice în cadrul căruia se vor oferi servicii integrate acestei categorii de persoane vulnerabile: asistență și consiliere psihologică, familială, socială, parentală, consiliere și asistență juridică, terapie individuală/de grup;
  • dezvoltarea în cadrul centrului de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței domestice a unui serviciu mobil care acționează în arealul vizat de proiect – mediul rural și mic urban din cele 4 județe, inclusiv dezvoltarea unui serviciu de asistență telefonică gratuită (helpline) și facilități de accesare online a serviciilor;
  • livrarea serviciilor ocupaționale – informare, consiliere, dezvoltare personală și mediere, servicii de formare, dezvoltare antreprenorială în proximitatea spațiului de viață al victimelor, în medii sigure și securizate pentru beneficiari;
  • implementarea de măsuri de securizare a spațiilor locative ale beneficiarilor în risc de maximă nesiguranță.

 

Pentru asigurarea calității serviciilor și succesului modelului de intervenție integrat, adaptat nevoilor multiple și complexe ale beneficiarilor, implementarea programului este gândită etapizat, cu o primă fază de implementare la nivelul județului Iași desfășurată pe parcursul primului an de proiect.

Extinderea modelului de intervenție la nivelul județelor Bacău, Vaslui și Neamț, după primele 12 luni de proiect, se face cu integrarea măsurilor de îmbunătățire, ajustare, corelare, adaptare metode, instrumente, proceduri și practici de lucru rezultate din procesul continuu de monitorizare și evaluare(a) a implementării programului la nivelul județului Iași, acțiuni asigurate de studiul realizat în proiect referitor la cartografierea stării actuale și a potențialului surselor administrative de date privind violența domestică și de gen în zona proiectului.

RECEPȚIA ȘI ASISTENȚA VICTIMELOR

SERVICIUL DE RECEPȚIE ȘI ASISTENȚĂ  ÎN SITUAȚII DE VIOLENȚĂ DOMESTICĂ ȘI DE GEN – INSTITUTUL DE MEDICINĂ LEGALĂ IAȘI

Acest serviciu este creat pentru a ușura accesul persoanelor care se confruntă cu violența domestică și de gen din mediul rural și mic urban în scopul ieșirii din situația de criză și îmbunătățirii calității vieții cu efecte pozitive în direcția prevenirii și reducerii fenomenului violenței domestice.

CINE poate beneficia de serviciile gratuite? 

Cu prioritate persoane victime și/sau copiii martori/victime ale violenței domestice și/sau abuzului sexual.

Servicii oferite în mod GRATUIT:

  • Servicii medicale specifice de diagnostic medico-legal în cazurile de traumatisme fizice sau violența sexuală și viol;
  • Evaluare inițială și consiliere socială și psihologică, complementar cu furnizarea;
  • Informare și îndrumare/referire de caz către serviciu specializat din cadrul Fundației CMSC.