Consiliere și asistență pentru victimele violenței domestice

 

 

  • CENTRUL DE CONSILIERE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI DOMESTICE – serviciu social de zi, licențiat – din cadrul FUNDAȚIEI CENTRUL DE MEDIERE ȘI SECURITATE COMUNITARĂ

 CINE poate beneficia de serviciile gratuite? 

Cu prioritate persoane adulte victime ale violenței domestice și cupluri părinte/reprezentant legal-copil/copii victime/martori ai violenței domestice.

 Servicii oferite în mod GRATUIT:

  • Servicii de asistență juridică și reprezentare în instanță;
  • Consiliere psihologică, familială, socială, parentală, psihoterapie, grup de suport;
  • Asigurarea costurilor pentru serviciile medicale/certificate medico-legale în caz de violență sexuală, traumatisme fizice s.a.;
  • Măsuri de securizare a locuinței;
  • Asistență și suport material în situații de criză prin alocare de pachete de criză;
  • Decontarea transportului la serviciile sociale;
  • Asigurarea hranei pe parcursul participării la ședințele de consiliere/terapie/alte activități;
  • Program educațional centrat pe promovarea activă a drepturilor copilului, pentru victime sau martori ai violenței domestice și/sau sexuale.