Informarea populației

  • SERVICII DE INFORMARE ŞI SENSIBILIZARE A POPULAŢIEI ÎN DOMENIUL PREVENIRII ŞI COMBATERII VIOLENŢEI DOMESTICE

 REZULTATE ASTEPTATE

Comunitatea este sensibilizată cu privire la problematica violenței domestice și are acces la informații de interes general referitoare la prevenirea și combaterea violenței domestice, precum și la informații legate de serviciile specializate de care poate beneficia victima/agresorul.

 Servicii oferite în mod GRATUIT:

  • campanii de informare, sensibilizare, educație și comunicare la nivelul comunității cu privire la fenomenul violenței domestice
  • activități de formare profesională continuă pe domeniul violenței domestice.